Hae PEFC-merkin käyttöoikeutta

PEFC-merkki tuotteissasi kertoo vastuullisesta hankinnasta.

Hae PEFC-merkin käyttöoikeutta

Suomessa PEFC-tavaramerkkien käyttöoikeudet myöntää PEFC Suomi. Käyttöoikeuden haltijalle myönnetään pääsy PEFC-merkkityökaluun (PEFC logo generator), jolla laaditaan oma tunnistettava PEFC-logo. Merkkityökalusta voit ladata PEFC-merkit virallisilla teksteillä käyttöösi. Merkkien käyttäjä vastaa aina merkin käytön sääntöjenmukaisuudesta.

Jokainen CoC-sertifikaatin haltijaorganisaatio on velvollinen hakemaan PEFC-tavaramerkkien käyttöoikeutta, joka kattaa tuotemerkkien käytön sekä tuotteissa (on-product -käyttö) että muualla kuin tuotteissa (off-product -käyttö).  

Tavaramerkkien käyttöoikeus muualla kuin tuotteissa voidaan hakemuksesta myöntää metsätalouden edistämis- ja neuvontaorganisaatioille sekä ryhmäsertifiointiin osallistuville metsänomistajille ja yrittäjille ilman voimassa olevan CoC-sertifikaatin piirissä oloa silloin, kun organisaatio ei osallistu puukauppaan muuten kuin mahdollisesti omien metsien puutavaran myyjinä.

Myös muille PEFC:stä kertoville organisaatioille voidaan myöntää PEFC-merkin käyttöoikeus. Merkin käyttöoikeus koskee tällöin käyttöä muualla kuin tuotteissa (off‐product -käyttö), eikä käyttö näin ollen saa viitata PEFC-tuotteisiin tai -tuoteryhmiin. Poikkeuksena tästä on jälleenmyyjät, jotka voivat tässä ryhmässä viestiä PEFC-sertifioinnista myös suoraan kuluttajille tuotteiden yhteydessä, esim. tarjousilmoittelussa.

PEFC-merkin käyttäjän tulee noudattaa merkin käyttöä koskevia sääntöjä. PEFC-merkin käyttö on käyttöoikeuden haltijalle kuitenkin vapaaehtoista eli haltija päättää, missä yhteyksissä se käyttää merkkejä.

PEFC-tavaramerkkien käyttöoikeutta koskevat sopimusehdot 177.06 KB

CoC-sertifikaattien ja PEFC-merkin käyttöoikeuden maksuihin voit tutustua tästä:

CoC-sertifikaattien ja PEFC-tavaramerkkien maksut 2024 159.38 KB


Käyttäjäryhmät

PEFC-merkkien käyttö tuotteissa (on-product-käyttö) tarkoittaa PEFC-merkkien käyttöä sellaisissa yhteyksissä, joissa viitataan tiettyyn PEFC-sertifioituun tuotteeseen tai tuote-erään. Tuotteiden, tuotepakettien ja -kääreiden lisäksi on-product käyttöä on PEFC-merkkien käyttö mm. laskuissa, pakkauslistoissa ja tuotekohtaisissa mainoksissa ja esitteissä. 

Muualla kuin tuotteissa (off-product-käyttö) tarkoittaa PEFC‐merkkien käyttöä organisaation viestinnässä, silloin kun merkki ei viittaa PEFC-tuotteeseen, tuote-erään, tai PEFC-sertifioituun materiaaliin. Myös off-product käyttö edellyttää voimassa olevaa PEFC-merkkien käyttöoikeutta. Kaupan yrityksille off-product -käyttö on hakemuksesta mahdollista myös silloin, kun se liittyy tuotteisiin, kunhan kyseessä on tuotteet, jotka tavarantoimittaja on merkinnyt PEFC-merkillä.

Metsäsertifikaatin haltijat ja ryhmäsertifiointiin osallistuvat metsänomistajat kuuluvat PEFC-merkkien käyttäjäryhmään B, jossa käyttöoikeus koskee käyttöä muualla kuin tuotteissa (off‐product ‐käyttö).

On-product -käyttö edellyttää metsäsertifikaattien haltijoilta ja ryhmäsertifiointiin osallistuvilta metsänomistajille alkuperän seurannan CoC-sertifikaatin hankkimista.

Puun alkuperän seurannan sertifikaatin haltijat kuuluvat käyttäjäryhmään C, jossa käyttöoikeus koskee PEFC-merkkien käyttöä alkuperän seurannan piirissä olevissa tuotteissa (on‐product -käyttö) ja merkkien käyttöä muualla kuin tuotteissa (off‐product-käyttö).

Edellä mainittujen lisäksi myös muille PEFC:stä kertoville organisaatioille voidaan myöntää käyttäjäryhmässä D PEFC-merkkien käyttöoikeus, joka koskee käyttöä muualla kuin tuotteissa (off‐product -käyttö). Tällöin merkkien käyttö ei saa viitata PEFC-tuotteisiin tai -tuoteryhmiin. Tästä poikkeuksena ovat jälleenmyyjät, joilla ei ole CoC-sertifikaattia, mutta voivat käyttäjäryhmässä D käyttää PEFC-merkkejä off-product -käyttöoikeuden puitteissa esimerkiksi mainoksissa, tarjousilmoituksissa, tuoteluetteloissa tai verkkosivuilla. Tämä edellyttää, että yritys ei ole muokannut hankkimiaan PEFC-merkittyjä tuotteita, ei ole vaihtanut niiden tuotepakkauksia, eikä tuotteita ole sekoitettu ei-sertifioitujen tuotteiden kanssa.

Kaupan yritykset, joilla ei ole CoC-sertifikaattia, voivat käyttäjäryhmässä D käyttää PEFC-merkkejä off-product -käyttöoikeuden puitteissa esimerkiksi mainoksissa, tarjousilmoituksissa, tuoteluetteloissa tai verkkosivuilla. Tämä edellyttää, että yritys ei ole muokannut hankkimiaan PEFC-merkittyjä tuotteita, ei ole vaihtanut niiden tuotepakkauksia, eikä tuotteita ole sekoitettu ei-sertifioitujen tuotteiden kanssa.

PEFC-merkkien käyttöoikeus muualla kuin tuotteissa voidaan myöntää myös kertaluonteiseen käyttöön. Tällöin PEFC-tavaramerkin yhteydessä pitää esittää vastuuvapauslauseke, joka osoittaa, että merkkien käytölle on saatu lupa. Vastuuvapauslausekkeen muoto on "Jäljennetty PEFC:n luvalla". Myös kertaluonteiseen käyttöön käyttöoikeutta voi hakea PEFC Suomelta yllä olevalla lomakkeella.

PEFC-merkin graafiset elementit

PEFC-merkin sisältämä käyttöoikeusnumero kertoo, mille toimijalle käyttöoikeus kuuluu. PEFC-merkin saa esittää ilman käyttöoikeusnumeroa vain poikkeustapauksissa. PEFC-merkkiin voidaan sisällyttää valinnaisia elementtejä kertomaan tuotteesta, sen valmistuksessa käytetystä raaka-aineesta ja PEFC-sertifioinnista. Käyttöoikeuden haltija päättää valinnaisten elementtien käytöstä tapauskohtaisesti.

PEFC-merkit laaditaan PEFC-merkkityökalulla (PEFC logo generator), joka sisältää ohjeet seuraavien elementtien käytölle. PEFC-merkkejä voidaan tehdä useamman värisenä ja useina kieliversioina.

PEFC-lipuke sisältää aina PEFC-logon ja -käyttöoikeusnumeron.

PEFC-merkin osat:

A) PEFC-logo: PEFC-logo koostuu kahden puun hahmoista, joita ympäröi nuoli ja ”PEFC” -kirjaimet sen alla. Tuotteen, jossa PEFC-kirjaimia tai -logoa käytetään (on-product), tulee sisältää vähintään 70 % PEFC-sertifioitua materiaalia.

Huomaa, että aiemmin PEFC-logo sisälsi TM-merkinnän, mutta se poistui PEFC ST 2001:2020-standardin käyttöönoton myötä.  

B) PEFC-merkkien käyttöoikeusnumero: PEFC-merkkejä käyttävän organisaation tunnistamiseksi PEFC-logon yhteydessä on käytettävä organisaation PEFC-käyttöoikeusnumeroa.

PEFC-merkkiin on sisällytettävissä yksi tai useampi seuraavista valinnaisista elementeistä:

C) PEFC-merkin nimi: merkin nimi kertoo logon ja PEFC-merkin merkityksestä.

PEFC-merkkien viralliset nimet ovat englanniksi, mutta niiden lisäksi käytettävissä muunkielisiä käännöstekstejä. Käännökset esitetään PEFC Label Generator -ohjelmassa. PEFC Label Generator -ohjelma tarjoaa eri vaihtoehtoja.  

On-product -käytössä vaihtoehtoina ovat “PEFC-sertifioitu" ja “PEFC-kierrätetty” -merkit.

D) Merkin viesti: Merkin viesti kertoo logon merkityksen. 

Virallisten englanninkielisten merkkiviestien lisäksi PEFC-merkkityökaluohjelma sisältää myös merkkiviestien viralliset käännökset muille kielille. Käyttöoikeuden haltija päättää kieliversion merkin käyttötarkoituksen ja kohderyhmän perusteella.   

PEFC:n edistämistarkoituksiin (off-product -käyttö) merkkeihin on käytettävissä useita vaihtoehtoisia tekstejä, joista käyttäjä voi valita omaan toimintaansa ja rooliinsa sertifioinnin aihepiirissä parhaiten sopivan. PEFC-merkin käyttö edistämistarkoituksessa ei saa olla sellaista, että se olisi miellettävissä virheellisesti viittaukseksi tuotteiden tai puumateriaalin alkuperään.

E) PEFC-verkkosivusto: PEFC-merkkiin voidaan sisällyttää PEFC Councilin verkkosivuston osoite www.pefc.org tai PEFC:n valtuuttaman kansallisen tahon, kuten PEFC Suomen, verkkosivuosoite www.pefc.fi.  

F) PEFC-merkin kehys: Silloin kun merkkiin sisällytetään kehys, sen on noudatettava merkin eri osille määritettyjä mittasuhteita ja mittoja.

PEFC-merkkityökalulla luot vaivattomasti käyttöösi PEFC-lipukkeita. Lipukkeita on mahdollisuus mm. valmistaa eri kieliversioina ja värivaihtoehtoina.

Tilaa uutiskirjeemme